1. Klientas, užsisakydamas prekes iš Medeina.net parduotuvės, turi užsiregistruoti Medeina.net internetinėje svetainėje, įvesti savo registracijos vardą ir slaptažodį. Medeina.net patvirtina, jog registracijos faktas nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Medeina.net informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai būtų siunčiami.

  2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Medeina.net patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Medeina.net įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Medeina.net partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

  3. Klientas, užsiregistruodamas Medeina.net parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Medeina.net parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Medeina.net atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.