Grąžinimas ir garantijos

1.1 Atsisakyti prekės pirkimo ir susigrąžinti pinigus galite per 5 darbo dienas nuo prekių pirkimo dienos.

1.2 Grąžinti galite tik nepanaudotą prekę.

1.3Primename, kad pagal LR CK 6.367 straipsnį yra išskirtos išimtys, kai pirkėjas negali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Tai reiškia, jog negalite grąžinti:

• garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo, kai yra pažeistos pakuotės apsaugos;

• laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo (prenumeratų);

• dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;

• paslaugų teikimo, kai pirkėjo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus penkių darbo dienų terminui;

• prekių, kurios buvo gaminamos pagal Jūsų individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jums pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

1.4 Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už prekę. Pinigus ne vėliau nei per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos grąžiname į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas, perkant prekes.

2.1 Jei Jums netinka prekės dydis, spalva, forma ir pan., ją galite grąžinti per 5 darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos (pasiūlyme rasite išsamią prekės komplektaciją), tvarkingoje originalioje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

2.2 Primename, kad pagal LR CK 6.367 straipsnį yra išskirtos išimtys, kai pirkėjas negali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Tai reiškia, jog negalite grąžinti:

• garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo, kai yra pažeistos pakuotės apsaugos;

• laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo (prenumeratų);

• dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;

• paslaugų teikimo, kai pirkėjo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių

darbo dienų terminui;

• prekių, kurios buvo gaminamos pagal Jūsų individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jums pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

2.3 Jei prekė Jums buvo siųsta į namus, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 867348883 ir užpildžius reikiamą prekės grąžinimo formą atsiųsti ją registruotu paštu pardavėjui.

2.4 Kai gausime prekę, ją perduosime kokybės vertinimui. Jei prekė bus nenaudota, nesugadinta, jos išvaizda iš esmės nepakitusi ir atitiks kitus 2.1 punkte išvardytus kriterijus, Jūsų pirkinys bus anuliuotas ir ne vėliau kaip per dvi savaites Jums bus grąžinti pinigai.

2.5 Jei gavote prekę, kuri turi gamyklinį defektą, ją galite grąžinti. Tokia nėra laikoma prekė, kurios trūkumai nėra objektyvūs arba kurios trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės netinkamai naudojant ar laikant prekę.

2.6 Kiekvienos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos akcijos pasiūlyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių pasiūlymuose.

2.7 Garantija nėra taikoma:

2.7.1 Jei prekės trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės netinkamai laikant ar naudojant prekę;

2.7.2 Jei gedimus sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, taip pat buitiniai faktoriai;

2.7.3 Jei gedimus sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir pan.;

2.7.4 Jei gedimus sukėlė prekės naudojimo metu naudoti neoriginalūs prekės vartojimo reikmenys, priedai, bet kokie kiti prekės veikimui užtikrinti naudoti neoriginalūs produktai;

2.7.5 Jei gedimai atsirado dėl pirkėjo programinės įrangos gedimo;

2.7.6 Jei prekė buvo mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;

2.7.7 Jei pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;

2.7.8 Jei įranga buvo remontuojama neautorizuotame serviso centre;

2.7.9 Įprastai susidėvinčioms įrenginio dalims;

2.7.10 Programiniams produktams ir informacijai, kurie neteikiami kartu su gaminiu, o savarankiškai nustatomi, saugomi ir kuriami paties vartotojo.

2.8 Kai gausime prekę, patikrinsime Jūsų nurodytus prekės trūkumus ir, jei jie atsirado ne dėl pirkėjo kaltės (kai jis pažeidžia prekės naudojimo ar saugojimo taisykles), esant galimybei per 30 kalendorinių dienų sutaisysime/pakeisime prekę arba grąžinsime pinigus.

2.9 Jei prekė grąžinama garantiniu terminu, pirkėjas sutinka, kad ekspertui nustačius, jog pretenzija dėl prekės trūkumų yra nepagrįsta arba trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės netinkamai naudojant arba laikant prekes, visas eksperto tyrimo išlaidas apmoka pirkėjas.

2.10 Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už prekę. Pinigus ne vėliau nei per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos grąžiname į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas perkant prekes.

2.11 Grąžinant prekę būtina pateikti prekės kodą bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus.